top of page

Regulamin sklepu internetowego Serwis Foto 24


Właścicielem sklepu internetowego SerwisFoto24.pl jest firma Serwis Foto 24 z siedzibą w Rybniku przy ulicy Narutowicza 121,

Działalność prowadzimy od 2013 roku.

NIP: 647-248-62-95, REGON: 243370183

tel. 883156207 / 795072685, mail: info@serwisfoto24.pl

Produkty

Oferujemy produkty wprowadzone do sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe.

Podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych. Na każdy sprzedany produkt wystawiamy Fakturę VAT

Produkty znajdujące się na stronie SerwisFoto24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Gwarancja i serwis

Oferujemy sprzęt z polskiej dystrybucji, co zapewnia najszerszą ochronę gwarancyjną.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakupionego produktu, należy wysłać go kurierem na koszt odbiorcy na adres serwisu znajdujący się na karcie gwarancyjnej. Do bezpiecznie zapakowanego produktu należy dołączyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis występującego problemu.

Istnieje również możliwość przyniesienia reklamowanego produktu do naszego sklepu i przesłania go do autoryzowanego serwisu za naszym pośrednictwem.

Po dokonaniu naprawy, która trwa zwykle od 14 do 30 dni, serwis odsyła naprawiony produkt na adres właściciela lub do sklepu w którym została zgłoszona reklamacja.

 

Składanie zamówienia

Zamówienia można składać:

na stronie: Serwisfoto24.pl

mailowo: info@serwisfoto24.pl

 

Realizacja zamówienia

Zamówione produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej

Można je również odebrać osobiście w naszym sklepie

Rybnik ul. Narutowicza 121

 

Dostępność produktów i czas realizacji

Większość oferowanych przez nas produktów posiadamy na stanie magazynowym, w przypadku ich braku czas sciągnięcia ich z magazynu nie przekracza zazwyczaj 2 dni roboczych. 

 

Formy płatności

Akceptujemy następujące formy płatności:

Przelew na konto bankowe sklepu. Numer konta zamawiający otrzymuje razem z potwierdzeniem realizacji zamówienia. Towar wysyłamy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto.

Gotówka płatna kurierowi przy przesyłce pobraniowej lub sprzedawcy przy odbiorze osobistym w sklepie.

PayPall - bezpieczne płatności internetowe.

 

Termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży

Wiążące zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje, w przypadku przesyłki kurierskiej, w chwili pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym. Przy odbiorze osobistym, w chwili wystawienia przez sprzedawcę faktury.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy posiada osoba fizyczna dokonująca zakupu, który nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową na podstawie art. 22. Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 o Prawach konsumenta.

Termin

Z prawa tego można skorzystać w terminie 14 dni bez podania przyczyny. (Termin liczy się od dnia otrzymania towaru).

Procedura

W tym czasie należy poinformować nas o swojej decyzji pisząc na adres   info@serwisfoto24.pl

Prześlemy niezwłocznie mailowe potwierdzenie otrzymania tej informacji.

Warunki

Warunkiem skorzystania z możliwości zwrotu towaru jest dostarczenie kompletnego towaru razem z wszystkimi akcesoriami w terminie 14 dni od przekazania nam informacji o odstąpieniu od umowy. Jeżeli będą Państwo wysyłać towar, liczy się data wysłania towaru.
Towar ponadto nie powinien nosić śladów użytkowania.

Odpowiedzialność za zużycie

W przypadku korzystania w tym czasie z rzeczy, ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

Kwota ta zostania potrącona od ceny towaru zgodnie z art. 34.4 ustawy z dnia 30.05.2014 o Prawach konsumenta.

Wyłączenia

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, gdy opakowanie to zostanie otwarte.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Państwu cenę towaru.

Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki.

Zwrotu płatności dokonamy do 14 dni od dnia, w którym otrzymamy towar, przy użyciu takiej formy płatności, jaka została użyta do zakupu.

Za zwrot płatności nie pobieramy dodatkowych opłat.

Wzór Formularza odstąpienia od umowy

Do

Serwis Foto 24, ul. Narutowicza 121, 44-273 Rybnik,

tel883157207 / 795072685, e-mail: info@serwisfoto24.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data sprzedaży:

Numer faktury lub paragonu:

Imię i nazwisko

Adres

Miejsce zwrotu

Towar należy zwrócić osobiście do naszego sklepu:

Serwis Foto 24, ul. Narutowicza 121, 44-273 Rybnik

 

 

 

Reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (włącznie z późniejszymi zmianami) określają niezgodność towaru z umową i dodatkową odpowiedzialność sprzedawcy gdy zakupu dokonał konsument jako osoba fizyczna bez związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca odpowiada przed konsumentem jeśli towar w chwili wydania jest niezgodny z umową lub jeśli tą niezgodność stwierdzono przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru.

O przypadku niezgodności towaru z umową konsument powinien powiadomić sprzedawcę w formie pisemnej.

Towar z opisem określającym jego niezgodność z umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji należy dostarczyć sprzedawcy na koszt reklamującego.

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.

Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta, to sprzedawca udzieli odpowiedzi kupującemu na jego pismo w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego reklamowanego produktu włącznie z pismem reklamacyjnym.

Jeżeli żądanie kupującego zostanie uznane za zasadne to sprzedawca poniesie wszystkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu wolnego od wad do kupującego.

Jeżeli okaże się, że zgłoszona przez klienta reklamacja jest bezzasadna, sprzedawca odeśle reklamowany towar na koszt kupującego. Kupujący zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę.

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

Dane osobowe klienta są przetwarzane w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowo-promocyjnych, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę.

Chronimy je zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz 2002 r., Nr 101 poz 926 włącznie).

Mają Państwo prawo do zażądania wprowadzenia w nich zmian lub zaprzestania ich przetwarzania.

Można je złożyć w formie pisemnej lub mailowej.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

bottom of page